Troli Pelawat / Troli Ahli

Troli Pelawat
Setiap Pelawat ke Kedai online akan diberikan 'Troli Pelawat'. Ini membenarkan pelawat untuk simpan produk mereka dalam cart membeli belah sementara. Apabila pelawat meninggalkan kedai online, kandungan cart membeli belah mereka pun akan turut serta.

Troli Ahli
Setiap Ahli ke Kedai Online yang masuk kedalam sistem akan diberikan status 'Troli Ahli'. Ini akan membenarkan ahli untuk tambah produk yang mereka inginkan kepada cart membeli belah mereka, dan datang kembali pada masa lain untuk mengakhiri urusniaga mereka. Semua produk akan kekal dalam cart membeli belah sehinggalah ahli menyelesaikan urusniaga tersebut, atau keluarkan produk tersebut dari cart mereka sendiri.

Maklumat
Jika ada ahli yang menambah produk mereka kepada 'Troli Pelawat' dan ambil keputusan untuk Masuk kekedai Online bagi menggunakan 'Troli Ahli', Kandungan dalam 'Troli Pelawat' akan bergabung dengan kandungan 'Troli Ahli' mereka secara automatik.

[ tutup tetingkap ]